S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě

Vytvořeno: 19. 6. 2020 Poslední aktualizace: 25. 1. 2021

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění zveřejňuje doporučené limitní hodnoty nerelevantních pesticidů v pitné vodě

(Podrobnosti viz „Metodické doporučení SZÚ-Národní referenční centrum pro pitnou vodu pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě ze dne 21. 7. 2014, dostupné na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/metodicke-doporuceni-pro-hodnoceni-relevantnosti-metabolitu.).   

Název pesticidní

látky

Název nerelevantního   metabolitu

Doporučená limitní hodnota metabolitu

Datum

stanovení

 

Poznámka

Chloridazon

(CAS 1698-60-8)

Chloridazon-desphenyl (CAS6339-19-1) a

Chloridazon-desphenyl-methyl (CAS17254-80-7)

6 µg/l*)

(platí pro sumu obou látek)

11. 7. 2014

 

 

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky chloridazon bude méně než 0,1 µg/l

 

 

S-Metolachlor (**)

(CAS 87392-12-9)

Metolachlor sulfonic acid (ESA)

(CAS 171118-09-5)

6 µg/l*)

 

24. 3. 2015

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metolachlor (S-Metolachlor) bude méně než 0,1 µg/l

S-Metolachlor (**)

(CAS 87392-12-9)

Metolachlor oxanilic acid (OA)

(CAS 152019-73-3)

6 µg/l*)

 

29. 7. 2015

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metolachlor (S-Metolachlor) bude méně než 0,1 µg/l  

 

Metazachlor

(CAS 67129-08-2)

Metazachlor sulfonic acid (ESA)

(CAS 172960-62-2)

5 µg/l*)

 

22. 5. 2015

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metazachlor bude méně než 0,1 µg/l  

 

Metazachlor

(CAS 67129-08-2)

Metazachlor oxanilic acid (OA)

(CAS 1231244-60-2)

5 µg/l*)

29. 7. 2015

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metazachlor bude méně než 0,1 µg/l  

 

Alachlor

(CAS 15972-60-8)

Alachlor ethanesulfonic acid (ESA)

(CAS 142363-53-9)

1 µg/l*)

 

22. 5. 2015

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky alachlor bude méně než 0,1 µg/l

Alachlor

(CAS 15972-60-8)

Alachlor oxanilic acid (OA)

(CAS 171262-17-2)

1 µg/l*)

 

23. 11. 2015

 

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky alachlor bude méně než 0,1 µg/l

Atrazin

(CAS1912-24-9)

Atrazin-2-hydroxy

(CAS 2163-68-0)

2 µg/l*)

 

23. 11. 2015

 

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky (atrazin) bude v rámci stanoveného limitu, čili méně než 0,1 μg/l.

Nerelevantnost atrazinu-2-hydroxy stanovilo Centrum hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ v roce 2015. Zároveň stanovilo, že metabolity atrazinu desethyl-atrazin a atrazin-desisopropyl jsou relevantní.

Dichlobenil

(CAS 1194-65-6)

Fluopikolid

(CAS 239110-15-7)

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

CAS 2008-58-4)

tato látka může být metabolitem dvou různých mateřských látek

 3 µg/l*)

 

19. 9. 2018

 

 

*) za předpokladu, že hodnota každé z mateřských látek (dichlorbenil, flupikolid)  bude méně než 0,1 µg/l  

 

Dimethachlor

(CAS 50563-36-5)

Dimethachlor ESA

(CASID 30748)

6 µg/l*)

 

8. 1. 2021

*) za předpokladu, že hodnota mateřské látky dimethachlor bude méně než 0,1 µg/l

 

(**) Běžně používaná analytická metoda není schopna rozlišit, zda se jedná formu S-Metolachlor (CAS 87392-12-9) nebo Metolachlor (CAS 67129-08-2). Protože se již ale řadu let v pesticidních přípravích používá výhradně S-Metolachlor, můžeme odůvodněně předpokládat, že stanovovaná látka je S-Metolachlor.

Přílohy