Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení osvědčení pro biopsie prostaty v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty – 1. kolo žádostí

Vytvořeno: 15. 12. 2023 Poslední aktualizace: 5. 2. 2024

Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení osvědčení pro biopsie prostaty dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 11/2023 a upravených Podmínek akreditace pracovišť pro MRI prostaty dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 15/2023 v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR – 1. kolo žádostí

Biopsie + MRI

Fakultní Thomayerova nemocnice Praha, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
IČ 00064190

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ 00064165

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200/1,
169 02 Praha 6
IČ 61383082

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
IČ 00064203

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČ 00064173

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
IČ 00023884

Fakultní nemocnice Plzeň, E. Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
IČ 44101000

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 650 00 Brno
IČ 65269705

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 00 Brno
IČ 00209805

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava 1 
IČ 00090638

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 501, 500 00 Hradec Králové
IČ 00179906

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 00 Náchod
IČ 26000202

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 00 Liberec
IČ 27283933

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
IČ 00843989

Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
IČ 25886207

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků247/8, 779 00 Olomouc 
IČ 00098892

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice
IČ 27520536

Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 01 Kladno
IČ 27256537

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín
IČ 27256391

Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3312/12a,
401 00 Ústí n. Labem
IČ 25488627

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 00 Zlín
IČ 27661989

Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 00 Kroměříž
IČ 27660532

Biopsie

Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČ 00064211

Uroderm Medical s.r.o., Na dlouhém lánu 563/11, 160 00 Praha 6
IČ 08452067

UroKlinikum s.r.o., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
IČ 24691321

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČ 26068877

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno 
IČ 00159816

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ 00092584

SAGENA, s.r.o., 8. pěšího pluku 2450, 738 01 Frýdek-Místek
IČ 64084582

MRI

Pro  Diagnostika, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
IČ 07886454

SurGal Clinic s.r.o., Drobného 307/38, 602 00 Brno
IČ 46965033

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov u Prahy
IČ 27253236