Seznam osob oprávněných k odstraňování nebezpečných odpadů

Vytvořeno: 1. 12. 2022 Poslední aktualizace: 1. 12. 2022

V příloze naleznete seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva, kterým krajské úřady udělily v souladu s § 22 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, povolení provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu.

Aktualizace tohoto seznamu proběhla ke dni 29. 9. 2022.

Přílohy