Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv

Vytvořeno: 18. 9. 2020 Poslední aktualizace: 18. 9. 2020


Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Ministerstvo zdravotnictví na základě ustanovení § 11 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vede Seznam léčivých přípravků, při jejichž nedostatku bude ohrožena dostupnost a účinnost léčby pacientů v České republice.

Přílohy