S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Seznam evidovaných provozoven společného stravování

Vytvořeno: 14. 2. 2020 Poslední aktualizace: 4. 6. 2021

V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, je každý provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu povinen nejpozději v den jejího zahájení oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti.

V příloze je uveden seznam provozoven společného stravování s výjimkou provozoven školního stravování evidovaných orgány ochrany veřejného zdraví do 30. dubna 2021 podle jednotlivých krajů.

Tento seznam však neznamená, že se jedná o aktuální stav, ale mohou být zde uvedeny i provozovny, které již svoji činnost nevykonávají.  Případné komentáře nebo připomínky k seznamu lze zaslat elektronicky na adresu: vh@mzcr.cz.

Přílohy