S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam evidovaných provozoven společného stravování

Vytvořeno: 14. 2. 2020 Poslední aktualizace: 28. 11. 2022

V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, je každý provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu povinen nejpozději v den jejího zahájení oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti.

V příloze je uveden seznam provozoven společného stravování s výjimkou provozoven školního stravování evidovaných orgány ochrany veřejného zdraví do 30. října 2022 podle jednotlivých krajů.

Tento seznam však neznamená, že se jedná o aktuální stav, ale mohou být zde uvedeny i provozovny, které již svoji činnost nevykonávají.  Případné komentáře nebo připomínky k seznamu lze zaslat elektronicky na adresu: vh@mzcr.cz.

Přílohy