S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Semináře pro žadatele o grant na individuální projekty v rámci Aktivit I. a II.

Vytvořeno: 26. 6. 2014 Poslední aktualizace: 26. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá ve dnech 7. 7. a 9. 7. 2014 semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v rámci Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a Aktivity II. „Péče o děti“ Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014.

Cílem výzvy do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Cílem výzvy do Aktivity II. „Péče o děti“ je zlepšení zdravotního stavu dětské populace prostřednictvím prevence.

V pondělí 7. 7. 2014 od 10:00 se seminář uskuteční v Praze v hotelu Olšanka.

Ve středu 9. 7. 2014 od 9:30 se bude seminář konat v Olomouci v kongresovém sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Přihlášky na oba semináře zasílejte do pátku 4. 7. 2014 na adresu petr.cermak@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci.

Podrobný program seminářů naleznete v příloze.

Přílohy