S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Semináře pro žadatele 9. a 10. výzvy 3.2 IOP, aktivity 3.2b, c

Vytvořeno: 13. 3. 2012 Poslední aktualizace: 13. 3. 2012

Dne 26. března 2012 a 28. března 2012 pořádá odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR dva semináře pro žadatele ucházející se o podporu z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2  – Služby v oblasti veřejného zdraví, zaměřené na:

9 výzvu, aktivita: 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče);
10 výzvu, aktivita 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.

Více informací k semináři naleznete zde.