Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 26. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, na kterou je v současné chvíli vyhlášena otevřená výzva. Semináře se budou rovněž týkat potenciálních žadatelů pro oblast prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci. Na tuto oblast bude výzva vyhlášena v průběhu měsíce června.

Cílem seminářů bude představit zaměření vyhlašovaných výzev a způsob podávání žádostí o grant. Potenciální příjemci budou seznámeni se systémem pro podávání žádostí o grant prostřednictvím IS CEDR a konkrétními aspekty, které se vyplňování žádosti v systému týkají.

Semináře se uskuteční v Praze ve dnech 8. a 9. 6. 2020 v budově Ministerstva zdravotnictví a v Olomouci dne 15.6.2020 v Regionálním centru Olomouc. Přihlášky je možné zasílat v případě semináře v Praze do 3.6. a v případě semináře v Olomouci do 10.6. e-mailem na adresu Matous.Duraj@mzcr.czZ důvodu omezené kapacity je možná účast pouze jednoho zástupce za organizaci. V případě Vašeho zájmu je možné do přihlášky uvést jméno druhého zástupce organizace, přičemž účast této osoby bude možná pouze v případě dostatečné kapacity. Tato skutečnost Vám bude následně oznámena emailem.

Na výše uvedený emailový kontakt je v případě Vašeho zájmu možné zasílat dotazy, týkající se výzev, Pokynu k výzvám a dalších souvisejících témat. Tyto dotazy budou na seminářích zodpovězeny v závěrečné části Diskuse a dotazy.

Při účasti na semináři bude nezbytné řídit se hygienickými pravidly Ministerstva zdravotnictví platnými v termínech konání seminářů přijatými v souvislosti s epidemií viru COVID-19V této souvislosti bude na místě konání semináře k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, pro účastníky semináře bude platit povinnost zachovávat odstup mezi osobami nejméně 2 metry a mít po dobu konání semináře zakrytá ústa a nos. V případě, že dojde ke změně hygienických pravidel ze strany Ministerstva zdravotnictví, budou o této skutečnosti účastníci semináře informování prostřednictvím webových stránek ministerstva.

Předběžný program seminářů naleznete v příloze. Konečná podoba programu bude zaslána účastníkům semináře v dostatečném předstihu před jeho konáním.

Přílohy

Typ souboru: pdf
Program_web-1.pdf (132,72 KB)