Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy pro 8. výzvu

Vytvořeno: 29. 5. 2023 Poslední aktualizace: 6. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzvy č. 8, vyhlášené v rámci komponenty 6.2.

Jedná se o žadatele definované ve výzvě č. 8 (ev. číslo MS2014+ je 31_23_072).

Oprávnění žadatelé:

Aktivita A

Oprávněným žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje onkologickou péči na území Karlovarského kraje.

Aktivita B

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé nebo děti, nebo statutu vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé, nebo vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Seznam center je uveřejněn ve Věstníku MZ ČR č. 7/2020 a 8/2020.

Oprávněnými žadateli jsou dále subjekty „ve spolupráci“ a subjekty, které „zajišťují smluvní spolupráci s KOC“ dle výše uvedených věstníků.

Všichni oprávnění žadatelé jsou stanoveni bez ohledu na právní formu.

Mezi oprávněné žadatele aktivity B nepatří žadatelé oprávnění k čerpání prostředků v rámci předem definovaných projektů 1. – 3. výzvy NPO.

Aktivita C

Oprávněným žadatelem je Fakultní nemocnice v Motole.

Tématem semináře je seznámení nových žadatelů s nastavenými postupy administrace NPO na MZ, problematika veřejné podpory v rámci projektů NPO a téma energeticky šetrného stavitelství (DNSH a CO2).

Termín: 8. června 2023 od 10:00, předpokládaný čas ukončení v 15:00 hodin.

Místo konání: Ministerstvo zdravotnictví, místnost 281 (1. patro)

Svoji účast (jména zástupců Vaší organizace) potvrďte do 5. 6. 2023 na e-mail: jan.charvat@mzcr.cz, s tím, že počet zástupců za jednoho žadatele je omezen na dva účastníky.

Přílohy