Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy pro 11. výzvu

Vytvořeno: 30. 1. 2024 Poslední aktualizace: 30. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzvy č. 11 s názvem „Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom“, vyhlášené v rámci komponenty 6.2.

Oprávnění žadatelé:

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb v rámci stávající sítě screeningových pracovišť s minimálním počtem 200 ročně provedených preventivních kolonoskopií za rok 2022 dle NRHZS v rámci specifikovaného screeningového pracoviště (u povinné přílohy Čestné prohlášení žádosti budou specifikována jednotlivá IČP).

Centra pro screeningovou kolonoskopii dle seznamu dostupného na odkazu – https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Seznam-poskytovatelu-screeningove-pracoviste-v-programu-screeningu-kolorektalniho-karcinomu.pdf.

Tématem semináře je seznámení nových žadatelů s nastavenými postupy administrace NPO na MZ a problematika veřejné podpory v rámci projektů NPO.

Termín: 15. února 2024 od 12:30, předpokládaný čas ukončení v 16:00 hodin. Je možné rovněž online připojení.

Místo konání: Ministerstvo zdravotnictví, místnost 281 (1. patro)

Svoji účast (jména zástupců Vaší organizace) potvrďte do 10. 2. 2024 na e-mail: jakub.milich@mzcr.cz. Do emailu uveďte, zda se dostavíte osobně, či budete seminář sledovat online.

Přílohy