Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy pro 10. výzvu

Vytvořeno: 2. 10. 2023 Poslední aktualizace: 2. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzvy č. 10 s názvem „10. výzva 6.1.1.1 Posílení a rozvoj kapacit simulačních center“, vyhlášené v rámci komponenty 6.1.

Jedná se o žadatele definované ve výzvě č. 10 (ev. číslo MS2014+ je 31_23_086).

Oprávnění žadatelé:

Oprávněnými žadateli jsou veřejné vysoké školy, jejichž organizační součástí jsou lékařské fakulty.

Tématem semináře je seznámení nových žadatelů s nastavenými postupy administrace NPO na MZ a problematika veřejné podpory v rámci projektů NPO.

Termín: 19. října 2023 od 9:30, předpokládaný čas ukončení v 13:00 hodin.

Místo konání: Ministerstvo zdravotnictví, místnost 281 (1. patro)

Svoji účast (jména zástupců Vaší organizace) potvrďte do 16. 10. 2023 na e-mail: jakub.milich@mzcr.cz.