S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Seminář pro příjemce z 1. výzvy IOP – Problematika zadávání veřejných zakázek

Vytvořeno: 12. 2. 2009 Poslední aktualizace: 12. 2. 2009

Dne 12. února 2009 byl na Ministerstvu zdravotnictví uskutečněn seminář pro příjemce z 1. výzvy IOP, oblasti intervence 3.2 na téma „Problematika zadávání veřejných zakázek“. Po zkušenostech z předchozího programového období se jeví zadávání veřejných zakázek jako nejrizikovější oblast při realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů. Z tohoto důvodu zrealizoval Odbor evropských fondů tématicky zaměřený seminář pro příjemce.


Prezentace je k dispozici ke stažení v příloze 1.


Seminář pro příjemce, který bude zaměřen na celou problematiku realizace projektů, tj. monitoring, finanční řízení, publicitu, povinnosti v době udržitelnosti, kontroly, aj., je plánován na první polovinu března 2009 a všichni příjemci o tomto semináři budou informováni.


Více informací o seminářích naleznete zde

Přílohy