Seminář pro příjemce dotací

Vytvořeno: 5. 10. 2022 Poslední aktualizace: 4. 11. 2022

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádá seminář pro příjemce dotací z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Seminář se bude věnovat zejména povinnostem příjemců dotací. Z kapacitních důvodů je možné přihlásit pouze jednu osobu za jednoho příjemce dotace. Případné další osoby budou zařazeny mezi náhradníky.

Registraci zasílejte na email ludmila.rehorova@mzcr.cz. Následně vám bude zaslán potvrzovací email.

 

Termíny

Místo konání

1. listopadu 2022

10:00

Ministerstvo zdravotnictví, místnost 223a (přízemí)

22. listopadu 2022

10:00

Ministerstvo zdravotnictví, místnost 223k (přízemí)