S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seminář k programům Horizont 2020, 3. akční program EU 2014-2020, Twinning a Taiex

Vytvořeno: 26. 5. 2015 Poslední aktualizace: 26. 5. 2015

Dne 8. 6. 2015 se na Ministerstvu zdravotnictví uskuteční seminář k programu Horizont 2020, 3. akční program EU v oblasti zdraví na období 2014-2020 a k programům Twinning a TAIEX.

Seminář organizuje odbor evropských fondů ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstvem financí. Na semináři budou představeny hlavní rysy zmíněných programů, možnosti účasti a informace týkající se podávání žádostí.

Seminář se bude konat v budově Ministerstva zdravotnictví, v místnosti č. 281. Začátek semináře je stanoven na 11:00, předpokládaný konec je ve 14:00. V případě zájmu o účast na semináři se registrujte prostřednictvím e-mailu, který bude obsahovat jména zúčastněných osob, na adrese petr.cermak@mzcr.cz. Seminář je určen především pro vědecké pracovníky a odborníky v daných oblastech.