Sebehodnotící dotazník ENSH

Vytvořeno: 2. 11. 2011 Poslední aktualizace: 2. 11. 2011

Pro zapojení do sítě ENSH ( European Network of Smoke Free Hospitals, Evropská síť nekuřáckých nemocí) je nutné, aby se nemocnice přihlásila k jejím základním principům a každoročně vyplnila sebehodnotící (self-audit) dotazník, který zahrnuje hodnocení.
 

Přílohy