S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k 1. a 2. výzvě k Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví zveřejněných v roce 2020

Vytvořeno: 6. 1. 2021 Poslední aktualizace: 6. 1. 2021

Ministerstvo zdravotnictví, které je poskytovatelem finančních prostředků ze státního rozpočtu, rozhodlo s ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti se šířením epidemie onemocnění covid-19 na území České republiky v roce 2020, že v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2021 umožní oprávněným příjemcům dočerpání finančních prostředků, které nemohli vyčerpat z důvodu omezení stanovených v mimořádných opatření na ochranu veřejného zdraví a které převedli na účet MZ během roku 2020.

Podrobné informace jsou uvedeny v dokumentu s názvem Sdělení MZ k 1. a 2. výzvě z roku 2020.


Termíny pro podání žádosti o finanční prostředky

Datum zahájení příjmu žádostí o finanční prostředky: 11. 1. 2021

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o finanční prostředky: 12. 2. 2021

V případě požadavku na konzultaci lze zaslat dotaz na e-mailovou adresu oddeleniokp@mzcr.cz.

Přílohy