S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Schválení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Vytvořeno: 3. 9. 2020 Poslední aktualizace: 8. 9. 2020

V rámci Výzvy dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie zveřejněné v termínu od 19.2.2020 do 30.6.2020 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví 10 žádostí o poskytnutí dotace. Všechny obdržené žádosti prošly posouzením oprávněnosti žadatele, posouzením dodržení pravidel programu a odborným hodnocením, které provedla Hodnotící komise, jejíž členy byli zástupci Ministerstva zdravotnictví a zástupce odborné společnosti. Odborné hodnocení probíhalo v souladu s Metodikou Programu podpory a v souladu s Příkazem ministra č. 23/2020. Svým hlasováním a na základě odborného hodnocení sestavila Komise seznam schválených žádostí o poskytnutí dotace, který uvádíme v příloze.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Přílohy