S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Schválení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Vytvořeno: 11. 1. 2022 Poslední aktualizace: 11. 1. 2022

V rámci výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22. dubna 2021 s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace do 31. října 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví následující žádosti o poskytnutí dotace:

Číslo žádosti

Název žadatele

Žádost o dotaci ve výši

NEU2-00064190/1

Fakultní Thomayerova nemocnice

743 300,00 Kč

NEU2 – 00843989/1

Fakultní nemocnice Ostrava

991 638,00 Kč

NEU2 – 00843989/2

Fakultní nemocnice Ostrava

301 440,00 Kč

NEU2 – 00843989/3

Fakultní nemocnice Ostrava

301 440,00 Kč

NEU2 – 652 69 705/2

Fakultní nemocnice Brno

915 230,00 Kč

NEU2 – 652 69 705/3

Fakultní nemocnice Brno

337 756,00 Kč

NEU2 – 652 69 705/4

Fakultní nemocnice Brno

425 020,00 Kč

 

Všechny žádosti prošly úspěšně posouzením oprávněnosti žadatele a posouzením dodržení pravidel programu. Hodnocení žádostí probíhalo v souladu s Metodikou programu podpory a všechny žádosti budou v rámci projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie podpořeny.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.