S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vytvořeno: 22. 2. 2019 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) zveřejněný dle § 5 odst. 1 písm. f) InfZ

(Příloha č. 3  Příkazu ministra č. 11/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 8/2019 – „Zásady k zajištění jednotného postupu Ministerstva zdravotnictví v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, ze dne 22. 2. 2019)

Přílohy