S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Šablony vzdělávacích plánů

Vytvořeno: 30. 4. 2019 Poslední aktualizace: 30. 4. 2019

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce. Vzdělávací plány nedoznaly změn, pouze přibyl jeden nový obor. Prosíme, věnujte pozornost vytváření / vyplňování šablony vzdělávacího plánu pro jednotlivé rezidenty.

Šablony lze použít pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v dříve. O změnu je nutné požádat (žádost o změnu) a přiložit změněný vzdělávací plán.

Vypracovaný / vyplněný vzdělávací plán je třeba podepsat.

 

Zasílání:

Vyplněný a podepsaný vzdělávací plán zasílejte nejlépe elektronicky (formát souboru pdf) administrátorovi:

e-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo

ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

tel: 271 019 563

Přílohy