S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Šablony vzdělávacích plánů

Vytvořeno: 16. 5. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce.

Prosíme, věnujte pozornost vytváření / vyplňování šablony vzdělávacího plánu pro jednotlivé rezidenty.

Vypracovaný vzdělávací plán spolu s finančním plánem rezidenta se zasílá nejpozději do 30 dnů od výběru rezidenta na adresu administrátora (IPVZ).

Šablony lze použít i pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v dříve.

Žádosti o změnu se zasílají na administrátora (IPVZ) na formuláři „žádost o změnu“ spolu se změněným vzdělávacím, případně finančním plánem. Příjemce dotace podá žádost o změnu prostřednictvím datové schránky administrátora nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Konečný termín pro podání žádosti o změnu na adresu administrátora je 31. říjen.

Vypracované a podepsané plány zasílejte na administrátora (IPVZ) datovou schránkou: ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů kontaktujte administrátora (IPVZ):

Lucie Votrubová

email: votrubova@ipvz.cz
tel.:
 271 019 563

Nela Regentová

email: regentova@ipvz.cz
tel.: 271 019 408

Přílohy