S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Šablony vzdělávacích plánů

Vytvořeno: 30. 4. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce. Vzdělávací plány nedoznaly změn, pouze přibyl jeden nový obor. Prosíme, věnujte pozornost vytváření / vyplňování šablony vzdělávacího plánu pro jednotlivé rezidenty.

Šablony lze použít pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v dříve. O změnu je nutné požádat (žádost o změnu) a přiložit změněný vzdělávací plán.

Vypracovaný / vyplněný vzdělávací plán je třeba podepsat.

Zasílání:

Vyplněný a podepsaný vzdělávací plán zasílejte nejlépe elektronicky (formát souboru pdf) administrátorovi:

e-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo

ID DS: cf2uiwg

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

tel: 271 019 563

Přílohy