Šablony vzdělávacích plánů

Vytvořeno: 30. 4. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce. Vzdělávací plány nedoznaly změn, pouze přibyly pouze dva nové obory. Prosíme, věnujte pozornost vytváření / vyplňování šablony vzdělávacího plánu pro jednotlivé rezidenty.

Vypracovaný vzdělávací plán spolu s finančním plánem se zasílá nejpozději do 30 dnů od výběru rezidenta na adresu administrátora.

Šablony lze použít pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v dříve.

 

Žádosti o změnu se zasílají na administrátora na formuláři „žádost o změnu“ spolu se změněným vzdělávacím plánem. Příjemce dotace podá žádost o změnu prostřednictvím datové schránky administrátora nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Konečný termín pro podání žádosti o změnu na adresu administrátora je 31. říjen.

Vypracovaný / vyplněný vzdělávací plán je třeba podepsat.

E-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo

ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

Telefon: +420 271 019 563

 

Přílohy