Rozhodnutí P15/2019 – LP DESOGESTREL STADA, STADAMET, INDAPAMID STADA

Vytvořeno: 21. 5. 2019 Poslední aktualizace: 31. 7. 2020

Vyvěšeno dne: 21. 5. 2019

 

V souladu s § 8 odst. 9 zákona o léčivech Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyvěsilo na své úřední desce vydané opatření, kterým se povoluje uvedení do distribuce v České republice, distribuce a výdej léčivých přípravků DESOGESTREL STADA, STADAMET, INDAPAMID STADA, konkretizovaných ve výroku opatření, a které neodpovídají požadavkům stanoveným v § 37 odst. 7 a 8 zákona o léčivech.

Přílohy