Online dotazník – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester (EQUANU)

Vytvořeno: 30. 3. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:

EQUANU – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

 

Tento projekt je průřezovou studií, která se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na roli sester při ordinaci léčivých přípravků. Přestože předepisování léčivých přípravků sestrou není v České republice legislativně ošetřeno, rádi bychom Vás požádali o reflexi nad činnostmi, které se k ordinacím léčivých přípravků a managementu této oblasti zdravotní péče vztahují. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi

 

Podmínky účasti:

Cílovou populací projektu jsou sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky. Zúčastnit se můžete formou vyplnění elektronického dotazníku, který obsahuje 23 položek. Jejich zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 10–15 minut. Sběr dat probíhá od 1. 4. do 30. 4. 2023.

Odkaz na online dotazníkový formulář

 

Benefity:

Za účast na tomto projektu není možné garantovat jakýkoli přímý osobní prospěch. Účast v průzkum by měla vést k ovlivnění formulování doporučení, která by v budoucnu mohla vést k jednotnější představě o profesní roli sester v Evropském prostředí. Jednotnější postavení sester může následně zlepšit a usnadnit jejich mobilitu na evropském pracovním trhu.

 

Ochrana soukromí:

Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě University of Antwerp (Belgie) a budou využívána pouze pro účely projektu EQUANU. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích University of Antwerp (Belgie).

 

Etické schválení:

Tento projekt schválila na mezinárodní úrovni Etická komise University of Antwerp, Belgie (referenční číslo – BUN B3002022000104) a na úrovni České republiky Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – referenční číslo 2/2023.

 

Podrobnější informace o projektu naleznete ZDE

 

V případě dalších dotazů k projektu neváhejte využít následujících kontaktů:

Mgr. Jana Heczková, Ph.D. (NuPhaC.cz@gmail.com),

Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (dana.dolanova@med.muni.cz, +420 775 439 158).