Roušky a respirátory

Vytvořeno: 12. 12. 2023 Poslední aktualizace: 29. 12. 2023

Pravidla pro nošení roušek a respirátorů

Momentálně není zavedeno žádné celorepublikové opatření, kterým by se nařizovalo povinné nošení roušek nebo respirátorů.
Některá zdravotní a sociální zařízení však mohou zavést zvýšená hygienická opatření a nošení respirátorů nařídit v rámci vnitřního řádu organizace. S ohledem na vyšší zranitelnost osob v těchto zařízeních, je nutné případná pravidla a omezení v souvislosti s onemocněním covid-19 důsledně dodržovat.

Nošení respirátorů je dále doporučováno v prostředcích veřejné dopravy, zvláště pak, pokud na sobě pociťujete příznaky respiračního onemocnění. Mějte prosím na paměti, že nošením respirátoru chráníte nejenom sebe, ale především ostatní.

Péče o roušky a respirátory

  1. Nasazení
    Pokud si roušku či respirátor nasazujete, mějte vždy čisté ruce (umyté mýdlem a vodou ). Během nasazování se snažte nedotýkat přední části, manipulujte pouze s gumičkami či šňůrkami, případně pouze opatrně upravte roušku či respirátor kolem nosu. Mezi obličejem a ochranným prostředkem by po nasazení neměly být žádné mezery.
  2. Nošení
    Roušku či respirátor je nutné vyměnit vždy, když jsou vlhké (takové nechrání). Záleží na materiálu a na údaji uvedeném výrobcem na obalu, ale průměrně měňte roušku cca jednou za 2 hodiny, respirátor pak jednou za cca 8 hodin.
  3. Sundávání
    Při sundávání se nedotýkejte přední části roušky či respirátoru, protože na té jsou kapénky obsahující mikroorganismy . Sundávejte je zezadu za gumičky nebo šňůrky. Roušky či respirátory na jedno použití po sundání ihned vyhoďte (ideálně do popelnice před domem, nemusí to být žádný speciální kontejner). Poté si umyjte ruce mýdlem a tekoucí vodou.

Ochranné pomůcky určené na jednorázové použití nepoužívejte opakovaně. Vlivem vlhkosti se během nošení snižuje jejich filtrační účinek. Dezinfekcí zlikvidujete viry a bakterie na povrchu roušky, ale nikoli jejich zárodky a filtrační účinek však již obnovit nelze. Dokonce by dezinfekcí mohlo dojít k jeho snížení.

K čemu slouží rouška a respirátor?

Roušky, a především respirátory, jsou jedním z efektivnějších opatření k zamezení šíření mikroorganismů, zajišťují filtraci kapének, které mohou obsahovat mikroorganismy), a tím jejich šíření v okolí dýchací zóny osoby.

Roušky a respirátory mají ten správný efekt pouze v případě, jsou-li správně nasazené – tedy přes nos i ústa, přiléhají těsně k obličeji a dělají efekt zaříznutí se do obličeje. Pokud takto ochranný prostředek dýchacích cest nemáte nasazený, může vznik falešný pocit ochrany. Myslete na to, že respirátor, který nepřiléhá k obličeji je méně funkční.

Roušky a respirátory, jako nástroj prevence šíření viru SARS-CoV-2 a tedy i nemoci covid-19, doporučují významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO). Vždy vyhodnocujte, jak máte respirátor nasazený, pokud to není dobře, tak vás respirátor neochrání. Pokud respirátor nebo jiný prvek ochrany dýchacích cest nemůžete použít vyvarujte se přítomnosti v nevětraných místech, v místech, kde je velké množství osob. Příklad, nemohu použít respirátor a chtěl bych využít městské hromadné dopravy, vždy se zamyslete, zda je možné, abych využil spoj, kde je méně cestujících, mohl otevřít okna, zda spoj není již vybaven řízeným větráním (např. i klimatizací) či nevyužít jiného prostředku pro přepravu, například kola či chůze a tím posílit i své zdraví.

Druhy ochrany

Respirátor

Respirátor  chrání před průnikem mikroorganismů a dalších nox (například zrn prachu) z vnějšího prostředí do dýchací zóny za respirátorem uživatele. Je určen na ochranu uživatele.

Respirátory se odlišují svými filtračními vlastnostmi, a tedy i označením. Označení je dále vázáno na technickou normu, podle které je respirátor certifikován a zkoušena jeho funkčnost. Konkrétně, respirátory dle evropské certifikace se značí např. FFP2 a FFP3 . Zkratka FFP vychází z anglického termínu „filtering face piece“ (filtrační maska na tvář), číslo za tímto označením značí míru ochrany, respektive míru propustnosti respirátorů podle Evropské normy.

Respirátory třídy FFP2 musí zachytit alespoň 94 % částic nacházejících se ve vzduchu. U respirátoru třídy FFP3 je to 99 %.  

Respirátor s výdechovým ventilem

Respirátory s výdechovým ventilem chrání před průnikem mikroorganismů z vnějšího prostředí pouze uživatele  Odvádí vydechovaný vzduch uživatele  bez filtrování. Vydechovaný proud vzduchu může obsahovat vysoké množství mikroorganismů rizikových pro okolí uživatele respirátoru. Proto v obecné rovině nejsou respirátory jako ochranný prostředek dýchacích cest ve vztahu k respiračním onemocněním doporučovány.  

Rouška

Roušky (správně označovány jako zdravotnické obličejové masky) dobře chrání před šířením kapének, které vydechuje uživatel  roušky (průchodu kapének zevnitř ven). Roušky tím slouží mj. k ochraně okolí uživatele.

Nasazená rouška tvoří bariéru při výdechu a nádechu proudu vzduchu a současně nadechovaný a vydechovaný vzduch filtruje. Ochrana pro uživatele a okolí není tak vysoká, jako u respirátoru, ale je rozhodně vyšší, než pokud jste bez roušky.

Ochranný štít

Štíty vždy používejte jen jako doplnění jiné nástroje ochrany dýchacích cest. Tedy mějte i roušku nebo respirátor, samotné štíty nejsou dostatečnou ochranou. Používají se zejména ve zdravotnických zařízeních nebo všude tam, kde potřebujete vyšší ochranu. Pokud máte štít, je chráněna větší část vašeho obličeje. V běžném životě, neprofesionální použití, ochranný štít nebo tzv. obličejový štít neobsahuje materiál, který by vzduch filtrovat od mikroorganismů.