S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Revize textu 5. Výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“

Vytvořeno: 18. 10. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Dne 14. 10. 2016 zveřejnil ŘO IROP revizi textu 5. Výzvy „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ včetně revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Změnou v textu v 5. Výzvě a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce ŘO reaguje na požadavek Evropské komise k upřesnění postupů pro rozkrývání vlastnické struktury. Aktualizovaný text 5. Výzvy a Pravidel pro žadatele a příjemce byl doplněn o přidání povinné přílohy žádosti – č. 12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli.  

Aktualizované texty naleznete v příloze.

Přílohy