S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Revize textu 5. Výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“

Vytvořeno: 18. 10. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Dne 14. 10. 2016 zveřejnil ŘO IROP revizi textu 5. Výzvy „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ včetně revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Změnou v textu v 5. Výzvě a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce ŘO reaguje na požadavek Evropské komise k upřesnění postupů pro rozkrývání vlastnické struktury. Aktualizovaný text 5. Výzvy a Pravidel pro žadatele a příjemce byl doplněn o přidání povinné přílohy žádosti – č. 12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli.  

Aktualizované texty naleznete v příloze.

Přílohy