S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ředitelka Národní kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice končí ve funkci

Vytvořeno: 31. 10. 2017 Poslední aktualizace: 31. 10. 2017

 

Ke dni 31. 10. 2017 končí ve funkci ředitelky Národní kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice po čtrnáctiletém působení MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH. MUDr. Šteflová spoluorganizovala pod záštitou WHO v České republice důležitá setkání na národní i mezinárodní úrovni, která byla příspěvkem WHO pro řešení nejzávažnějších zdravotních problémů, jimž čelí naše společnost.

Díky spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Národní kanceláře se podařilo úspěšně realizovat několik Dvouletých smluv o spolupráci s Regionální úřadovnou WHO pro Evropu, které jistě přinesly našim odborníkům i laické veřejnosti mnoho nových a užitečných poznatků. Dále bylo dosaženo implementace základní osnovy zdravotní politiky v Evropském regionu, programu Zdraví 2020“, jehož záměrem je zlepšit zdraví lidí, snížit zdravotní rozdíly, posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení a rozhodování všechny složky společnosti, sociální skupiny i jednotlivce.

Jedním z největších a nejaktuálnějších úspěchů zůstává uspořádání 6. ministerské konference WHO Zdraví a životní prostředí v Ostravě.

MUDr. Šteflové přejeme hodně úspěchů v dalším pracovním i osobním životě a děkujeme za veškerou spolupráci.

Od 1. 11. 2017 se zastupující ředitelkou Národní kanceláře WHO v České republice stává Dr Paulina Marianna Karwowska, ředitelka Národní kanceláře WHO v Polsku, a to až do doby završení výběrového řízení pod taktovkou WHO, z něhož vzejde v souladu s principem geografické mobility nový ředitel Národní kanceláře, tentokrát ze zahraničí.