Reakce hlavní sestry k dnešní situaci a poděkování za nasazení zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 31. 3. 2020 Poslední aktualizace: 24. 6. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěla bych tímto vyjádřit svoje velké poděkování všem zdravotnickým pracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří jsou jakkoli zapojeni do řešení situace ohledně onemocnění COVID-19. Vaše pracovní nasazení a úsilí, které momentálně vynakládáte, je obdivuhodné.

Moje poděkování patří i pedagogům a vedení zdravotnických škol a vedení jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, kteří velice rychle a efektivně reagovali na vznikající situaci, a snaží se poskytnout všem zdravotnickým pracovníkům veškerou dostupnou podporu a pomoc.

Vaše práce je velice důležitá za standardních okolností, o to více je důležitější v nynějším krizovém stavu v boji s tímto onemocněním. Bez Vašeho extrémního pracovního nasazení by tuto hrozbu nebylo možné překonat.

Jsem však hluboce znepokojena a odsuzuji necitlivá vyjádření některých médií, která se i v této náročné době snaží hledat senzace nebo znevažují Vaši práci. Domnívám se, že společnost svoji vděčnost k vám vyjadřuje různými formami. Poděkování a projevy úcty jsou rozhodně na místě a velice si je zasloužíte, i já bych se k nim chtěla přidat.

Jsem velice hrdá na úroveň našeho zdravotnictví, za kterou vděčíme právě Vám. I statistiky ohledně onemocnění COVID-19 ukazují, že patříme ke světové špičce.

Velkým optimismem do budoucnosti mě naplňuje, že lidé nemyslí jen na sebe, ale značná část se velmi odhodlaně a intenzivně věnuje pomoci lidem, kteří to potřebují. Pracujete za psychicky i fyzicky náročných podmínek a jste to právě vy, kdo v první linii čelí nemoci COVID 19.

Ještě jednou tedy děkuji všem, kteří se jakkoli podílí na zdolávání situace ohledně onemocnění COVID-19, máte můj velký obdiv.

 

Mgr. Alice Strnadová, MBA

Hlavní sestra ČR

ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání