S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

RASFF – základní informace

Vytvořeno: 13. 10. 2016 Poslední aktualizace: 13. 10. 2016

Systém RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), tedy systém rychlého varování pro potraviny a krmiva, slouží k výměně informací týkajících se existence přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat pocházejících z potravin nebo krmiv, mezi členskými státy Evropské unie, a dalšími státy i mimo EU, které jsou členy sítě RASFF. Systém RASFF Slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin nebo krmiv do oběhu, nebo jejich stažení z trhu EU.

Přílohy