Radiologická fyzika

Vytvořeno: 7. 2. 2020 Poslední aktualizace: 30. 7. 2020

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 6/2015.

Těmito Národními radiologickými standardy se nahrazují Národní radiologické standardy – Radiologická fyzika, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 9/2011, jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.