S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Radiologická fyzika

Vytvořeno: 7. 2. 2020 Poslední aktualizace: 9. 2. 2021

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 6/2015.

Těmito Národními radiologickými standardy se nahrazují Národní radiologické standardy – Radiologická fyzika, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 9/2011, jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.