S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Intervenční radiologie

Vytvořeno: 22. 12. 2017 Poslední aktualizace: 17. 2. 2022
Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 10/2016.
 
Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště intervenční radiologie nahrazují „Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – Intervenční radiologie (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve  Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 407–437), jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.