S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Intervenční radiologie

Vytvořeno: 22. 12. 2017 Poslední aktualizace: 9. 2. 2021
Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 10/2016.
 
Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště intervenční radiologie nahrazují „Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – Intervenční radiologie (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve  Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 407–437), jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.