Rada vlády pro duševní zdraví

Vytvořeno: 10. 1. 2020 Poslední aktualizace: 10. 1. 2020

Rada vlády pro duševní zdraví koordinuje politiku duševního zdraví v rámci mezinárodních vztahů a řídí implementaci strategických dokumentů pro tuto oblast. 
Rada bude projednávat Národní akční plán pro duševní zdraví 2030 a definovat jeho principy a cíle. Pracovat bude také na akčním plánu prevence sebevražd nebo plánu pro Alzheimerovu chorobu. Koordinovat bude také financování ze státního i regionálního rozpočtu a povede krajské koordinátory duševního zdraví. Každý rok v květnu bude předkládat vládě svou výroční zprávu. 
Úkolem Rady bude koordinovat spolupráci mezi ministerstvy, správními úřady, nestátními organizacemi a odbornými společnostmi, a dále předkládat doporučení k materiálům předloženým Vládě ČR.

 

Přílohy