První národní konference na téma vzdělávání ve zdravotnictví ZDRAV – EDU 2023 proběhne ve dnech 23. – 24. října 2023

Vytvořeno: 3. 10. 2023 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na první národní konferenci


„ZDRAV – EDU 2023“,

která se bude konat 23.–24. října 2023
v Univerzitním kampusu Bohunice,
Kamenice 5, BRNO


Záštitu nad konferencí převzal ministr zdravotnictví ČR
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

 

Jedná se o první národní konferenci na téma vzdělávání ve zdravotnictví. Ambicí ministerstva zdravotnictví je založit tradici setkávání odborníků zastupujících vzdělavatele, zdravotnické pracovníky, studenty zdravotnických oborů, ale i zákonodárce nebo poskytovatele zdravotních služeb a dalších stakeholderů resortu zdravotnictví a vzdělávání.

Cílem konference je představení možných směrů v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků. Významná část sdělení bude věnována analýzám stavu vzdělávání ve zdravotnictví, personálním kapacitám ve zdravotnictví a strategiím ministerstva zdravotnictví v optimalizaci vzdělávání. Součástí programu budou tematické workshopy určené účastníkům konference. Protože je v Brně skvěle vybavené simulační centrum při LF MU, nabízíme účastníkům konference a zájemcům z řad studentů zdravotnických oborů exkurzi tohoto centra.

Věříme, že Vás program konference zaujme.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi
programový výbor konference

Všeobecné informace

Termín 23.–24. října 2023
Místo konání Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5, BRNO
Webové stránky http://www.zdrav-edu.cz/
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je garantována Českou asociací sester.
Registrace účastníků 23. října 2023 8.00–10.30 hodin.
Registrující osoby Vám rádi zodpoví Vaše event.
dotazy.

 

Přílohy