Průběžné hodnocení Programu

Vytvořeno: 19. 12. 2023 Poslední aktualizace: 19. 12. 2023

Dovolujeme si Vás upozornit, že do 9. ledna 2024 je otevřená výzva k předkládání informací a připomínek k průběhu realizace Programu „EU pro zdraví“ 2021-2027. Připomínky budou sloužit k průběžnému hodnocení Programu, jeho účinnosti a nákladové efektivnosti a posoudí se, do jaké míry přináší přidanou hodnotu EU. Rovněž proběhne analýza jeho soudržnosti s ostatními programy financování EU.

Registrovat se a předložit připomínky je možné přes tento odkaz.