S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Průběžná zpráva za rok 2009, Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 6. 1. 2010 Poslední aktualizace: 6. 1. 2010

Průběžná zpráva za rok 2009 – formulář, Závěrečná zpráva – formulář


Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech  Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa 2009.


Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem. Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen MZ předložit Závěrečnou zprávu.


Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2009, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých dotačních finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu příjemce dotace předá nejpozději do 20.1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.


Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Přílohy