S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Průběžná zpráva za rok 2009, Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 6. 1. 2010 Poslední aktualizace: 6. 1. 2010

Průběžná zpráva za rok 2009 – formulář, Závěrečná zpráva – formulář


Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech  Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa 2009.


Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem. Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen MZ předložit Závěrečnou zprávu.


Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2009, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých dotačních finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu příjemce dotace předá nejpozději do 20.1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.


Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Přílohy