S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1445, o skupině přípravků, jejichž hlavní zamýšlenou funkcí v závislosti na proanthokyanidinech vyskytujících se v brusinkách (Vaccinium macrocarpon) je prevence nebo léčba zánětů močového měchýře

Vytvořeno: 6. 9. 2017 Poslední aktualizace: 6. 9. 2017

Odbor farmacie – oddělení zdravotnických prostředků informuje, že  dne 10. 8. 2017 bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1445, o skupině přípravků, jejichž hlavní zamýšlenou funkcí v závislosti na proanthokyanidinech vyskytujících se v brusinkách (Vaccinium macrocarpon) je prevence nebo léčba zánětů močového měchýře.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.207.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2017:207:TOCBest