Prováděcí nařízení komise (EU) 2017/2185

Vytvořeno: 11. 6. 2018 Poslední aktualizace: 11. 6. 2018

Dovolujeme si informovat, že dne 23. 11. 2017 bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2185 ze dne 23. listopadu 2017 o seznamu kódů a odpovídajících typů prostředků za účelem určení rozsahu jmenování oznámených subjektů v oblasti zdravotnických prostředků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746.

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2185&rid=1