Projekty stažené z VES 2009 z důvodu financování ve VES 2008

Vytvořeno: 16. 3. 2009 Poslední aktualizace: 16. 3. 2009

Projekty stažené z VES 2009 z důvodu financování ve VES 2008


Na základě usnesení Vědecké rady IGA MZ zveřejňuje sekretariát IGA MZ Instrukci IGA MZ k poskytování účelové podpory VES 2009 – 2011.


IGA MZ automaticky po uplynutí stanovené lhůty stáhne ty žádosti o účelovou podporu, které podali uchazeči do veřejné soutěže VES 2009 a které přitom jsou již financovány v soutěži VES 2008 – 2011, pokud tito uchazeči nevznesou ve stanovené lhůtě pěti kalendářních dní námitky písemnou formou.


Sekretariát IGA MZ vypracoval seznam 19 projektů, jejichž název se shoduje v obou vyhlášených soutěžích a které jsou již podporovány v rámci předchozí soutěže. Tento seznam je níže přiložen.

Přílohy