S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Projekty stažené z VES 2009 z důvodu financování ve VES 2008

Vytvořeno: 16. 3. 2009 Poslední aktualizace: 16. 3. 2009

Projekty stažené z VES 2009 z důvodu financování ve VES 2008


Na základě usnesení Vědecké rady IGA MZ zveřejňuje sekretariát IGA MZ Instrukci IGA MZ k poskytování účelové podpory VES 2009 – 2011.


IGA MZ automaticky po uplynutí stanovené lhůty stáhne ty žádosti o účelovou podporu, které podali uchazeči do veřejné soutěže VES 2009 a které přitom jsou již financovány v soutěži VES 2008 – 2011, pokud tito uchazeči nevznesou ve stanovené lhůtě pěti kalendářních dní námitky písemnou formou.


Sekretariát IGA MZ vypracoval seznam 19 projektů, jejichž název se shoduje v obou vyhlášených soutěžích a které jsou již podporovány v rámci předchozí soutěže. Tento seznam je níže přiložen.

Přílohy