S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Projekt X-eHealth: eXchanging electronic Health Records in a commom framework

Vytvořeno: 16. 2. 2022 Poslední aktualizace: 16. 2. 2022

Projekt „Projekt X-eHealth: eXchanging electronic Health Records in a commom framework“ je realizován z programu Horizon 2020.

Cílem projektu X-eHealth je vytvoření jednotného interoperabilního formátu pro sdílení zdravotních dat, resp. zdravotnické dokumentace pro výměnu propouštěcích zpráv, objednávek a výsledků laboratorních vyšetření, objednávek a výsledků obrazového komplementu a doplnění stávající specifikace evropského pacientského souhrnu o oblast vzácných onemocnění.

Projekt je plánován na 24 měsíců a zahájen byl v červenu 2020. Projektové činnosti jsou rozděleny do celkem 8 balíčků práce (WP), z nichž 4 se zaměřují výhradně na technické a funkční specifikace (WP4 až WP7). ČR se aktivně prostřednictvím zástupců ministerstva a Kraje Vysočina účastní práce v balíčku WP4 zaměřeném na obecné aspekty (bezpečnostní, právní a elektronické identifikace) výměny elektronických zdravotních záznamů, dále ministerstvo společně s nizozemským institutem NICTIZ vede WP5, jehož cílem je funkční a obsahová specifikace požadavků na obsah propouštěcích zpráv, objednávek a výsledků laboratorních a zobrazovacích vyšetření. Dále se ministerstvo účastní prací v rámci WP6 – technická specifikace přenosových formátů ve všech výše zmíněných oblastech a WP7 – globální architektura služeb eHDSI. Celkový rozpočet projektu je téměř 3 miliony EUR.

Více informací o této společné akci naleznete na jejích webových stránkách X-eHealth – Exchanging Electronic Health Records.