Projekt na podporu domácí specializované paliativní péče úspěšně skončil

Vytvořeno: 31. 3. 2023 Poslední aktualizace: 31. 3. 2023

V roce 2018 vznikl na Ministerstvu zdravotnictví projekt na podporu domácí specializované paliativní péče. Projekt realizovaný ministerstvem s názvem Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214) byl podpořen z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem. Projekt byl zaměřen na zvýšení dostupnosti a standardizaci zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Jeho cílem bylo zvýšení kvality péče o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí (včetně zajištění zdravotní péče na náležité odborné úrovni) v přítomnosti blízkých osob a bez nutnosti převozu do nemocničního zařízení.

ilustrační obrázekHlavním, naplněným cílem projektu, bylo vytvořit prostředí pro rozvoj, zvýšení dostupnosti a standardizaci zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče prostřednictvím vytvoření programu domácí paliativní péče, nastavení a ověření vytvořených metodik. Celkem bylo podpořeno 9 organizací, kterým náleží velké poděkování za to, že se projektu účastnily. Mezi vybrané poskytovatele patřily: Hospic Sv. Jiří, Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie, Hospicová péče sv. Kleofáše, Oblastní charita Pardubice, Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, Domov – Plzeňská hospicová péče, Domácí hospic Vysočina a Nemocnice Pelhřimov. Velice nás těší, že kromě této podpory přímé péče vznikly metodické výstupy, které mohou napomoci dalšímu rozvoji této péče, např.: Metodika sebehodnocení řízení organizace, Metodika sebehodnocení přímé péče, Metodika tvorby plánu rozvoje, Metodika externího hodnocení kvality mobilní specializované paliativní péče a revize Standardů mobilní specializované paliativní péče. Za účelem sdílení dobré praxe byly v projektu realizovány odborné semináře, konference a vytvořena vzorová a podpůrná dokumentace pro mobilní hospice. Výstupy projektu byly zveřejněny na projektovém webu www.paliativa.cz.

Rozvoj paliativní péče vnímáme jako jednu z důležitých priorit našeho resortu. Věnujeme se nejenom rozvoji přímé péče, ale také tvorbě investičních příležitostí. V současné době připravujeme další projekty, které napomohou zvýšení dostupnosti paliativní péče v ČR tak, aby byla dostupná ve všech segmentech zdravotní péče.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům v přímé péči, kteří se věnují poskytování paliativní péče. Velice si vaší práce vážíme!