S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Projekt finanční gramotnosti B.I.C.E.P.S.

Vytvořeno: 24. 10. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

V současné době se zvyšuje finanční zátěž spojená s běžným i životními záležitostmi pro všechny občany. Zdravotničtí pracovníci nejsou výjimkou a jejich finanční gramotnost je důležitá i proto, že jsou často zdrojem informací pro osoby, o něž pečují a ovlivňují jejich zdravotní gramotnost, která s finanční gramotností úzce souvisí.

I z výše uvedených důvodů byl realizován projekt zaměřený na finanční vzdělávání u specifické skupiny budoucích profesionálů ve zdravotnictví. Výstupy projektu zahrnují jak průběžné vzdělávací aktivity, tak vytvoření studijních prokladů a sylabů pro pedagogy a studenty nelékařských zdravotnických programů.

Výstupy projektu jsou ale jistě využitelné i pro zdravotnické pracovníky, kteří již působí v klinické praxi a mohou využít vzdělávací materiály online.

Pokud Vás toto téma zaujalo, naleznete více informací o projektu zde:

Projekt B.I.C.E.P.S. | Ústav zdravotnických věd | MED MUNI

 

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Přednostka Ústavu zdravotnických věd