S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Programy reprodukce majetku 2016 – 2027

Vytvořeno: 10. 12. 2021 Poslední aktualizace: 10. 12. 2021

V této části je uvedena „Schválená dokumentace programů na roky 2016 – 2027“, ve které jsou specifikovány „Cíle programu“, „Harmonogram přípravy a realizace programu“ a „Bilance potřeb a zdrojů financování programu“. Prostřednictvím informačního systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu a Evidenčního dotačního systému je, v souladu s § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), financováno pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.