S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Programu švýcarsko-české spolupráce – aktualizace PPŽP

Vytvořeno: 3. 1. 2014 Poslední aktualizace: 3. 1. 2014

Od 6. ledna 2014 vstupuje v platnost 2. verze Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Aktualizovaná verze Příručky mění v souladu s platným zněním zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech způsob financování sub-projektů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MZ ČR. Dochází ke zrušení způsobu financování prostřednictvím rozpočtových limitů výdajů státního rozpočtu (tzv. velká limitka) a rozpočtového limitu přes ČNB (tzv. malá limitka). Financování bude probíhat přes účet příjemce u ČNB, přičemž u příspěvkových organizací budou na základě předložených kopií účetních dokladů zasílání finanční prostředky ve výši způsobilých výdajů na účet organizace u ČNB, z kterého bude následně proplácet příslušný účetní doklad.

V případě financování prostřednictvím zálohových plateb, které se týká sub-projektů neziskových organizací v rámci Aktivity III, upravuje aktualizovaná verze Příručky způsob krácení dotace o úroky z vkladů na zvláštním účtu projektu v rámci poslední žádosti o zálohovou platbu.

V rámci administrativních postupů kontroly veřejných zakázek předkládá příjemce jako přílohu žádosti o stanovisko k zadávací dokumentaci Čestné prohlášení o způsobu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Aktualizovaná verze Příručky blíže specifikuje lhůty a požadavky na způsob zpracování předpokládané hodnoty.

Více zde.