Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

Vytvořeno: 1. 6. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – odbor regulace cen a úhrad zveřejňuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace k dotačnímu programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Bližší informace jsou stanoveny v přiložené Výzvě a Metodice.

V případě dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:
Ing. Lenka Doischerová
MZ ČR
Odbor dohledu cen a regulace úhrad
tel.: 224 972 338
E-mail: lenka.doischerova@mzcr.cz 

Nebo v případě nezastižení kontaktujte:
Ing. Irena Drugdová
MZ ČR
Odbor cen a regulace úhrad
tel.:
420 224 972 462
E-mail: irena.drugdova@mzcr.cz

 

UPOZORNĚNÍ:  

DNE 1. 6. 2019 BYLY AKTUALIZOVÁNY OBLASTI SPLŇUJÍCÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA.

 

 

 

Přílohy