Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Vytvořeno: 1. 4. 2020 Poslední aktualizace: 4. 8. 2020

Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – odbor regulace cen a úhrad vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace“ právnické nebo fyzické osoby které plánují poskytovat nebo začali poskytovat v předchozích 5 měsících před podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Bližší informace a podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v přiložené Metodice.

V případě dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:
Ing. Lenka Doischerová
MZ ČR
Odbor regulace cen a úhrad
tel.: 224 972 338
E-mail: lenka.doischerova@mzcr.cz 

Nebo v případě nezastižení kontaktujte:
Ing. Nicole Jupová
MZ ČR
Odbor regulace cen a úhrad
tel.: 224 972 822
E-mail: nicole.jupova@mzcr.cz

 

 

UPOZORNĚNÍ:

DNE 1. 4. 2020 DOŠLO K AKTUALIZACI DOTAČNÍHO PROGRAMU.

Přílohy