Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oboru Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost

Vytvořeno: 1. 9. 2017 Poslední aktualizace: 1. 9. 2017

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2017 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2017 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost. Vybraní uchazeči byli zveřejněni na WEBu Ministerstva zdravotnictví dne 30. 6. 2017. Současně s tím byli určeni další uchazeči o rezidenční místo jako náhradníci, kterým bude poskytnuta možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno.

 

V současné době má Ministerstvi zdravotnictví informaci o 14 neobsazených rezidenčních místech v oboru Nšeobecné praktické lékařství a 1 neobsazeném místě v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost. Protože níže uvedení poskytovatelé zdravotních služeb byli mezi vybranými náhradníky, nabízíme těmto poskytovatelům zdravotních služeb možnost vypsat obratem výběrové řízení na rezidenta. Tímto tyto úspěšné žadatele – náhradníky zveřejňujeme.

Přílohy