S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Program č. 2 – spec. vzdělávání lék. zdrav. pracovníků – Náhradníci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gyn. a porodnictví, chirurgie, neurologie, psychiatrie, radiologie a zob. metody, rehab. a fyz. medicína a vnitřní lékařství

Vytvořeno: 10. 10. 2017 Poslední aktualizace: 10. 10. 2017

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2017 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2017 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, psychiatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody a neurologie. Vybraní uchazeči byli zveřejněni na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví dne 29. 6. 2017. Současně s tím byli určeni další uchazeči o rezidenční místo jako náhradníci, kterým bude poskytnuta možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno.

 

V současné době má Ministerstvi zdravotnictví informaci o neobsazených rezidenčních místech. Jedná se o 10 míst v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, 1 místo v oboru dětské lékařství, 3 místa v oboru gynekologie a porodnictví, 11 míst v oboru chirurgie, 6 míst v oboru vnitřní lékařství, 4 místa v oboru radiologie a zobrazovací metody, 9 míst v oboru neurologie, 1 místo v oboru rehabilitační a fyzikální medicína a 3 místa v oboru psychiatrie. Protože níže uvedení poskytovatelé zdravotních služeb byli mezi vybranými náhradníky, nabízíme těmto poskytovatelům zdravotních služeb možnost vypsat obratem výběrové řízení na rezidenta. Tímto tyto úspěšné žadatele – náhradníky zveřejňujeme.

 

Přílohy