Profesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

Vytvořeno: 8. 11. 2023 Poslední aktualizace: 8. 11. 2023

 

 

 

Projekt Sdružení mladých sklerotiků má za cíl stabilizaci managementu spolku a podporu organizace a informační kampaně při pořádání osvětových edukačních celorepublikových setkání. Obsahem těchto setkání pacientů s roztroušenou sklerózou (dále jen RS) jsou nejen přednášky odborníků o léčbě, psychoterapeutické podpoře, nutnosti a potřebě fyzioterapie, ale také popularizace zdravého životního stylu s nabídkou vhodných pohybových aktivit. Projekt má též za cíl podpořit získávání a následné publikování ověřených informací, propagování a distribuci vlastních unikátních publikací o RS („Cvičeni při RS“, „Tucet klíčů k RS“ a „Stravování při RS“) a dále podporu organizace projektu MS Buddy, zaměřeného na nově diagnostikované pacienty s RS.

O víkendu 27. – 29. 10. 2023 proběhl již druhý osvětový víkend v rámci projektu. Členové spolku se sešli v hotelu Kavka na Malé Skále. Na programu byla přednáška neuroložky z RS centra FNKV MUDr. Evy Medové na téma „RS a mateřství“. Další přednáška byla připravena PhDr. Evou Růžičkovou, psycholožkou a psychoterapeutkou z FN Motol, na téma „Psychoterapie a RS“. Poslední přednášející byla MUDr. Katarína Friedová, z Urologie Malešice, která si pro účastníky připravila přednášku na téma „RS a urologické problémy“. Kromě přednáškových bloků byly pro zúčastněné pacienty připraveny kulaté diskusní stoly.

Další nedílnou součástí programu bylo cvičení s fyzioterapeutkou Mgr. Danou Januškovou, Dis. a cvičení Jógy s Monikou Tomažičovou. Neboť vedle správné medikace a zdravého stravování je pohyb klíčem k lepší kvalitěživota pro pacienty s RS.

Samotné setkání poskytlo účastníkům získat nejen cenné informace o jejich nemoci, léčebných možnostech a způsobech, jak zvládat symptomy a život s RS, ale navázat i kontakty s ostatními lidmi se stejnou diagnózou a příležitost sdílet navzájem své zkušenosti a výzvy, spojené s touto nemocí. Jedním z cílů tohoto setkání bylo i motivovat pacienty k aktivnímu přístupu k řešení svých zdravotních problémů a inspirovat se od těch, kteří dokázali dosáhnout úspěchu přes všechny překážky, které nemoc přináší.

Projekt: Profesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

Web: Sdružení mladých sklerotiků, z.s. (mladisklerotici.cz)

Příjemce: Sdružení mladých sklerotiků z. s. je pacientská organizace, jejímž cílem je zkvalitnění života lidí s roztroušenou sklerózou (RS). Založena byla 19. dubna v roce 2005 a je zaměřena především na nově diagnostikované pacienty, mladé, a to nejen věkem, ale hlavně duchem a přístupem k životu.