S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Vytvořeno: 18. 11. 2020 Poslední aktualizace: 12. 1. 2021

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (1960) ukončil studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1985. Vědeckou hodnost získal v roce 1998, v roce 2001 se habilitoval, v roce 2009 byl jmenován profesorem.

Od roku 1986 pracoval ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, v letech 1995-2013 jako přednosta kliniky. Absolvoval řadu studijních pobytů v zahraničí (SRN, Belgie, USA), v letech 1991-1992 pracoval v USA na pozici „academic assistant professor“, v letech 2003-2004 jako konzultant v Saudské Arábii, mj. i jako člen lékařského týmu královské rodiny. V roce 2010-2011 pracoval na Dalhousie University v Halifaxu v Kanadě v pozici senior konzultanta a profesora.

Od roku 2000 je členem American College of Critical Care Medicine, v letech 2004-2010 zastupoval Českou republiku v Council of European Society of Intensive Care Medicine, v období 2007-2009 byl členem European Board of Intensive Care Medicine, do roku 2018 zastával pozici člena European Board of Anesthesiology. Od 2014 vede Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Působil tři funkční období jako předseda výboru České společnosti intenzivní medicíny, v současnosti vykonává funkci předsedy výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP.

Spolupracoval na řadě mezinárodních projektů (např. je spoluautorem evropských doporučení pro léčbu závažného krvácení nebo Determination of Brain Death/Death by Neurologic Criteria: The World Brain Death Project, publikovaný letos v prestižním časopisu JAMA), dále je autorem mnoha vědeckých prací doma i v zahraničí, je autorem a spoluautorem odborných knih a monografií. Od jara 2020 působí na MZ ČR v roli vedoucího Klinické skupiny COVID-19.